Taikymas

Underground pipeline

Požeminis vamzdynas

Irrigation System

Drėkinimo sistema

Water Supply System

Vandens tiekimo sistema

Equipment supplies

Įrangos reikmenys